Välkommen

Greta Gerells Stiftelse bildades den 2 mars 1966. Konstnärinnan Greta Gerell (född 1898, död 1982) överlät då 35 målningar och 100 teckningar att förvaltas av stiftelsen såsom självständig förmögenhet för att tjäna stiftelsens ändamål. Hon fortsatte att skänka av sin konst åt stiftelsen.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm och har 5-7 ledamöter.
Styrelsen sammanträder 2-3 ggr/år. Stiftelsens förvaltning granskas av auktoriserad revisor.