Kontakt

Greta Gerells Stiftelse

c/o Paul Granstedt
Box 11106
100 61 Stockholm

E-post: info@gretagerell.se

För närvarande finns inga stipendier att dela ut. Men vill du bidra till att fler unga seminarister vid en antroposofiskt orienterad utbildning kan få ett stipendium – stöd då Greta Gerells Stiftelse.

Donationer, testamentsgåvor kan insättas på

PlusGiro 603697-4

Bankgiro 577-8345

 

Stiftelsens styrelse:

Ordförande: Aurora Granstedt         Sekreterare: Karin Neuschütz       Kassör: Paul Granstedt
Övriga ledamöter: Mikael Ahlund, Helena Isoz och Ilve Steiber